Aanvragen Wajong-uitkering
Slide background

Kon u op uw 18de verjaardag door ziekte of handicap niet of minder werken? Of was u jonger dan 30 jaar toen u arbeidsongeschikt werd en studeerde u in het jaar daarvoor minstens 6 maanden? Dan kunt u een Wajong-uitkering aanvragen.

Een Wajong-uitkering vraagt u aan bij het UWV, door het formulier ‘Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen’ in te vullen. Het aanvraagformulier staat op de website van het UWV:

Aanvraagformulier

De uitkomst van de beoordeling bepaalt dan of u hulp kunt krijgen van UWV of van de gemeente.

  • Beoordeelt UWV dat u arbeidsvermogen heeft? En heeft u hulp of begeleiding nodig bij werk en inkomen? Dan kunt u misschien hulp krijgen van de gemeente. Als u arbeidsvermogen heeft, beoordeelt het UWV ook meteen of u een Indicatie banenafspraak krijgt. U kunt een Indicatie krijgen als u door een ziekte of handicap niet in staat bent het minimumloon te verdienen. U wordt dan opgenomen in het doelgroepregister.
  • Beoordeelt UWV dat u geen arbeidsvermogen heeft? Dan kunt u van UWV een Wajong-uitkering krijgen als u tevens voldoet aan de voorwaarden van Wajong 2015