Aanvragen WIA
Slide Background

Bent u 1 jaar en 8 maanden na uw ziekmelding nog niet volledig hersteld en voor 100% teruggekeerd naar uw werk? Dan kunt u een WIA-uitkering aanvragen.

 

De aanvraag

De WIA-aanvraag moet u zelf doen. U ontvangt hiervoor formulieren van het UWV. Stuur het aanvraagformulier voor de WIA samen met het re-integratieverslag naar het UWV. Doe dit uiterlijk in de 91ste week na uw ziekmelding.

 

Het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag bestaat uit verschillende formulieren en documenten. Sommige onderdelen moet u zelf invullen. Andere krijgt u van uw werkgever en de bedrijfsarts. Het UWV vraagt u de volgende informatie op te sturen:

 

Van de bedrijfsarts:

  • Medische informatie (UWV-formulier, .doc)
  • Probleemanalyse, en eventuele bijstellingen
  • Actueel oordeel bij de probleemanalyse (UWV-formulier, .doc)

 

Van uw werkgever:

  • Plan van aanpak, eventuele bijstellingen
  • Eindevaluatie Plan van aanpak (UWV-formulier, .doc)

 

Zelf moet u invullen:

  • Aanvraag WIA-uitkering
  • Oordeel van de werknemer (UWV-formulier, .doc)

 

Ons advies: Heeft u niet alle formulieren? Stuur uw aanvraag dan alvast op met de formulieren die u wel heeft. U kunt op het aanvraagformulier aangeven wanneer welk formulier nog komt en waarom het later is.

U en uw werkgever moeten alle formulieren ondertekenen die samen het re-integratieverslag vormen. Zorg dat uw werkgever ook de ‘Eindevaluatie Plan van aanpak’ op tijd ondertekent.

Na uw aanvraag roept het UWV u op. Uw arbeidsongeschiktheid wordt dan beoordeeld.