Beëindiging dienstverband tijdens ziekte
Slide Background

Uw werkgever mag u niet zo maar ontslaan in de eerste 2 jaar dat u ziek bent. Stelt hij u voor om in zo’n situatie met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan? Ga daar dan niet mee akkoord. In dat geval loopt u het risico dat u geen Ziektewet-uitkering van UWV krijgt. Alleen als u ontslag heeft genomen om medische redenen krijgt u wel een Ziektewet-uitkering. Dit is bijvoorbeeld het geval als het in dienst blijven bij uw werkgever schadelijk zou zijn voor uw gezondheid.
Zo snel mogelijk weer aan het werk: re-integratie
Ziek zijn betekent niet automatisch dat u niet hoeft te werken. Samen met UWV moet u proberen weer aan het werk te gaan. Natuurlijk op een niveau dat bij uw gezondheid past. Hoe langer u eruit bent, hoe moeilijker het namelijk voor u wordt om weer te gaan werken.
Bent u op of na 1 januari 2008 ziek geworden? Dan gelden er strengere regels over het accepteren van werkzaamheden die u nog wel kunt doen. Ook als u in 2008 ziek bent geworden door uw zwangerschap of bevalling, moet u passend werk zoeken. Als u dat niet of niet voldoende doet, stopt UWV (voor een deel) uw uitkering.
Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl bij passend werk.