Duur van de uitkering
Slide background

Hoe lang krijgt u een Wajong-uitkering?

Als u arbeidsongeschikt blijft duurt uw uitkering tot u recht heeft op een AOW-uitkering. Maar er kunnen redenen zijn voor een herbeoordeling. Bijvoorbeeld als uw gezondheid verandert. Of als u gaat werken. Het UWV bekijkt dan opnieuw of u recht op een Wajong-uitkering hebt.

De uitkering stopt als u:

  • de AOW-leeftijd bereikt
  • minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt
  • overlijdt
  • langer dan één maand in een gevangenis of TBS-instelling verblijft
  • in het buitenland gaat wonen. Er zijn enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld: als u naar het buitenland moet voor medische behandeling, als uw verzorgers verhuizen naar het buitenland of als u in het buitenland meer kans heeft op werk. 
  • een opleiding gaat volgen.
     

Wat gebeurt er bij de herbeoordeling? 

Bij een herbeoordeling bekijkt het UWV opnieuw of u recht heeft op een Wajong-uitkering. Een herbeoordeling gaat hetzelfde als de Wajong-beoordeling. Binnen 13 weken krijgt u de uitslag van de beoordeling. Dan weet u of uw uitkering verandert.

Uitslag van de herbeoordeling

Blijkt bij de herbeoordeling dat u minimaal 25% arbeidsongeschikt bent? Dan houdt u (een deel van) uw Wajong-uitkering.

Krijgt u een minder hoge uitkering dan voor de herbeoordeling? Dan is het de bedoeling dat u op zoek gaat naar werk.

Bent u het niet eens met de uitslag van de herbeoordeling? Dan kunt u bezwaar maken en in beroep gaan.