Gevolgen voor uw bijstandsuitkering
Slide Background

Als u weer andere inkomsten heeft, verlaagt of stopt de gemeente uw bijstandsuitkering.

Als u betaald werk vindt, heeft u weer inkomsten. Afhankelijk van de hoogte van dat inkomen, wordt uw bijstandsuitkering verlaagd of stopgezet.

 

Deeltijdwerk

Verdient u met een (deeltijd)baan niet genoeg om uit de bijstand te komen? Dan mag u maximaal 6 maanden een kwart houden van wat u verdient. Hiervoor geldt een maximum. De gemeente moet wel van mening zijn dat deze baan u helpt om weer volledig aan het werk te komen.

 

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk moet u melden bij de sociale dienst van de gemeente. Misschien krijgt u een stimuleringspremie. Of de sociale dienst heeft andere mogelijkheden voor u. Veel gemeenten hebben projecten waarin mensen met een uitkering via vrijwilligerswerk uiteindelijk (kans op) een betaalde baan krijgen.
Als u een bijstandsuitkering hebt, mag u het maximale bedrag voor een vaste vrijwilligersvergoeding ontvangen. Een voorwaarde is dat de sociale dienst uw vrijwilligerswerk ziet als een opstap naar een (nieuwe) baan. Als het vrijwilligerswerk daar niet op gericht is, hebt u alleen vrijstelling voor de maximale onkostenvergoeding.