Gevolgen voor uw WW-uitkering
Slide Background

Als u weer gaat werken, verlaagt of stopt het UWV uw WW-uitkering. 

Als u gaat werken, wordt het aantal uur dat u werkt direct in mindering gebracht op de WW. Gaat u bijvoorbeeld 12 uur in de week werken, dan heeft u 12 uur minder recht op WW. Uw uitkering stopt als u minder dan 5 uur recht heeft op WW. Behalve als u voordat u werkloos werd minder dan 10 uur werkte. Dan stopt uw uitkering als u nog minder dan de helft van die uren werkloos bent. 

 

Vrijwilligersvergoeding

Krijgt u voor vrijwilligerswerk alleen een onkostenvergoeding? Het UWV trekt dit niet van uw uitkering af. Deze onkosten moet u wel kunnen aantonen. Bewaar daarom altijd bonnen, treinkaartjes en dergelijke.

Soms krijgt u een vergoeding voor vrijwilligerswerk. Als deze vergoeding lager is dan de vastgestelde maximale vrijwilligersvergoeding, dan trekt het UWV die vergoeding niet van uw uitkering af. Als u meer ontvangt, beschouwt het UWV de vergoeding als inkomsten uit arbeid. Dat betekent dat het UWV uw uitkering (voor een deel) zal stopzetten.