Herbeoordeling
Slide Background

Krijgt u een WAO-uitkering? Dan kan het UWV u oproepen voor een herbeoordeling(herkeuring) van uw arbeidsongeschiktheid. Het UWV kijkt dan of u nog steeds recht heeft op een WAO-uitkering.

 

Redenen voor een herbeoordeling

 • Er zijn verschillende redenen voor een herbeoordeling. Bijvoorbeeld:
 • Het UWV denkt dat uw gezondheid verbeterd is.
 • U geeft zelf aan dat uw gezondheidssituatie is veranderd.
 • U gaat werken of meer verdienen.
 • U gaat verhuizen naar het buitenland.
 • Verandering van de regels. Eind 2004 zijn de regels voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid strenger geworden. Met de nieuwe regels wordt u minder snel dan vroeger arbeidsongeschikt verklaard. Had u op 30 september 2004 een WAO-uitkering? En was u op 1 juli 2004 jonger dan 45 jaar? Dan wordt u opnieuw volgens de nieuwe eisen beoordeeld. Dit gebeurt vóór 1 april 2008.

Let op: Was u op 1 juli 2004 tussen de 45 en 50 jaar oud en bent u nog niet herbeoordeeld? Dan krijgt u wel een herbeoordeling, maar het UWV zal de oude regels gebruiken.
Was u op 1 juli 2004 tussen de 45 en 50 jaar oud en bent u al wel beoordeeld? Dan geldt het volgende:

 • Is uw uitkering gelijk gebleven of verhoogd? Dan wordt u niet meer opgeroepen. U houdt de uitkering die u nu heeft.
 • Is uw uitkering na de eenmalige herbeoordeling verlaagd of gestopt? Dan wordt uw dossier opnieuw bekeken. Het UWV bekijkt hoe hoog uw uitkering moet zijn op basis van de oude regels. Blijkt dan dat u recht heeft op een hogere uitkering? Dan gaat die hogere uitkering in vanaf 22 februari 2007.

 

Hoe ziet een herbeoordeling er uit?

Het UWV beoordeelt of u nog recht heeft op een WAO-uitkering. De beoordeling bestaat uit 2 delen. Eerst heeft u een gesprek met een verzekeringsarts. Daarna met een arbeidsdeskundige.

 

Bezoek aan de verzekeringsarts

De verzekeringsarts bekijkt uw gezondheid, uw klachten en wat u nog kunt doen. Hij gebruikt daarbij een zogenaamde ‘functionele mogelijkhedenlijst’ (FML). Op deze lijst staan zes onderdelen waarop u wordt beoordeeld, namelijk:

 • persoonlijk functioneren
 • sociaal functioneren
 • aanpassing aan fysieke omgevingseisen (de werkplek)
 • dynamisch handelen (bewegen)
 • statische houdingen (zitten en staan)
 • werktijden

Per onderdeel geeft de arts aan wat u kunt in vergelijking met een gezond persoon. Vindt de arts dat u nog mogelijkheden heeft om te werken? Dan krijgt u een gesprek met een arbeidsdeskundige. Dit gebeurt bij de meeste mensen. Soms krijgt u eerst nog een gesprek met een tweede arts van het UWV.

 

Bezoek aan de arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige kijkt welke banen u in theorie nog zou kunnen doen. Hij gebruikt daarvoor een computersysteem waarin 7.500 banen beschreven staan. De arbeidsdeskundige houdt rekening met de beperkingen die de arts heeft aangegeven. Ook zoekt de arbeidsdeskundige naar banen met een zo hoog mogelijk loon. Uiteindelijk kiest hij de 3 banen uit met het hoogste loon. Deze banen zet hij in uw arbeidsmogelijkhedenlijst.
Tip: Vraag of u de arbeidsmogelijkhedenlijst mag zien. Controleer of de opleidingseisen niet hoger zijn dan uw opleiding.

De arbeidsdeskundige gebruikt het middelste loon om te berekenen wat uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt. Dat gaat als volgt:
Voor de herbeoordeling was Willem 80-100% arbeidsongeschikt. Voordat hij ziek werd verdiende Willem 1600 euro per maand. De arbeidsdeskundige vindt 3 banen die Willem nu kan doen. Het loon van de middelste baan is 1100 euro per maand.
Vroeger verdiende Willem 1600 euro per maand. Nu kan hij volgens de arbeidsdeskundige nog 1100 euro verdienen. Zijn arbeidsongeschiktheidspercentage wordt dan:

€ 1600 - € 1100
------------------------- x 100% = 31% arbeidsongeschikt
€ 1600
Het arbeidsongeschiktheidspercentage van Willem valt in de klasse 25-35%. De arbeidsdeskundige vindt Willem na de herbeoordeling dus minder arbeidsongeschikt.

 

Uitslag van de herbeoordeling

Bent u bij een herbeoordeling meer dan 15% arbeidsongeschikt verklaard? Dan houdt u recht op een (gedeelte) van uw uitkering.
Raakt u bij de herbeoordeling (een gedeelte van) uw uitkering kwijt? Dan is het de bedoeling dat u op zoek gaat naar werk. Het UWV kan u daarbij helpen. Lees voor meer informatie hierover onder 'Uitkering en werk'. Heeft u nog geen werk gevonden? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen.

Bent u het niet eens met de uitslag van de herbeoordeling?
Dan kunt u bezwaar maken en in beroep gaan.