IVA-uitkering
Slide Background

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De IVA-uitkering is bedoeld voor mensen die bij de WIA-beoordeling(keuring) volledig én duurzaam arbeidsongeschikt zijn verklaard. 

 

Volledig én duurzaam

Wat betekent dat nou eigenlijk? Bij de WIA-beoordeling wordt gekeken hoeveel u met uw beperkingen nog kunt verdienen in vergelijking met voor u ziek werd. Iemand die tussen de 80 en 100% arbeidsongeschikt is, wordt volledig arbeidsongeschikt genoemd. Met duurzaam wordt bedoeld dat er geen of maar een kleine kans is op herstel.

Een voorbeeld: 

Gwen werkt bij de belastingdienst. Hij heeft een ernstige chronische ziekte gekregen. Vroeger verdiende hij 1200 euro per maand. Bij de WIA-beoordeling rekent de arbeidsdeskundige uit dat Gwen nu in theorie nog 200 euro kan verdienen. Zijn arbeidsongeschiktheid wordt zo berekend:

€ 1200 - € 200
------------------------- x 100% = 83 % arbeidsongeschikt
€ 1200

 

Hoogte en duur

De hoogte van de IVA-uitkering is 75% van het laatstverdiende loon. Dit is het loon dat u verdiende in het jaar voordat u zich bij uw werkgever ziek meldde. Er geldt wel een maximum (2009: €183,15 bruto per dag).

De IVA-uitkering duurt in principe tot uw 65ste verjaardag. Veranderingen in uw situatie moet u doorgeven aan het UWV. Het UWV beoordeelt dan of u nog recht heeft op een IVA-uitkering.

Vindt de arts dat u een kleine kans heeft op herstel? Dan krijgt u de eerste 5 jaar elk jaar een herbeoordeling. Er wordt dan opnieuw gekeken of u recht heeft op de IVA-of een WGA-uitkering. De herbeoordeling gaat hetzelfde als de WIA-beoordeling.