Links
Slide background
 • Zelfregie Centrum Nijmegen
  Het Zelfregiecentrum Nijmegen is een samenwerkingsverband van vier Nijmeegse belangenorganisaties: 
  WIG, De Kentering, Onderling Sterk en BWN.
 • De WIG is een Nijmeegse belangenorganisatie voor mensen met een lichamelijke functiebeperking.
 • UWV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ en Ziektewet.
 • Welder is een landelijk, onafhankelijk kenniscentrum dat zich bezighoudt met werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tot gezondheid en handicap.
 • De leden van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van de sociale zekerheid. Zij kunnen de cliënten, zowel uitkeringsgerechtigden, als werknemers en werkgevers, optimaal bijstaan bij hun probleem met de sociale zekerheid.
 • De Kentering is een cliëntgestuurde organisatie voor mensen met een psychiatrische achtergrond of psychosociale problematiek.
 • Koprol organiseert voor mensen die willen sporten verschillende sport- en spelactiviteiten. Het gaat hier om mensen met een tijdelijke of chronische beperking die niet meer kunnen deelnemen aan reguliere sportactiviteiten.
 • SWON
  Swon is het seniorennetwerk van Nijmegen. Alle senioren, maar ook familieleden en andere betrokkenen, kunnen bij SWON terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
 • Het Inter-lokaal
  Het Inter-lokaal is een stichting die sociaaljuridische hulp- en dienstverlening aan allochtonen in Nijmegen biedt.