Participatiewet 2015
Slide Background

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand (hierna: WWB), Wet Sociale Werkvoorziening (hierna: Wsw) en een groot deel van de Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (hierna: Wajong). De gemeente is verantwoordelijk voor alle mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Van de gemeente wordt verwacht dat zij deze groeiende doelgroep ondersteuning biedt gericht op arbeidsinschakeling en waar nodig, inkomensondersteuning.