Premiekorting
Slide Background

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering en gaat u weer aan het werk? Dan kan uw werkgever een korting krijgen op de premies die hij moet betalen voor de WAO en WW.

 

Maximale korting

Elke werkgever betaalt sociale premies. De werkgever krijgt een korting op die premies als hij iemand met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in dienst neemt of houdt. Deze korting is maximaal € 2.042 per jaar. Behalve als u minder dan 50% van het minimumloon verdient. Dan is de korting maximaal € 454 per jaar.
Let op: Hebt u een Wajong-uitkering dan is de premiekorting hoger. De werkgever bespaart dan maximaal € 3.402 per jaar. Verdient u minder dan 50% van het minimumloon? Dan is de korting maximaal € 1.814 per jaar.

 

Hoe lang krijgt de werkgever premiekorting?

Houdt uw eigen werkgever u in dienst? Dan krijgt hij 1 jaar lang korting op de premies die hij moet betalen. Een nieuwe werkgever die u in dienst neemt, kan 3 jaar lang premiekorting krijgen.

 

Geen WIA-uitkering, toch premiekorting

De premiekorting geldt ook voor werknemers:

  • die 2 jaar ziek zijn geweest én
  • bij de WIA beoordeling minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard én
  • niet langer bij hun voormalige werkgever in dienst kunnen blijven én
  • bij een andere werkgever in dienst zijn getreden binnen 5 jaar na de WIA-beoordeling.

 

Werkgever regelt premiekorting met belastingdienst

Deze premiekortingsregeling wordt sinds 1 januari 2006 uitgevoerd door de Belastingdienst. De werkgever kan, als hij denkt aan de voorwaarden te voldoen, de kortingen zelf toepassen op de loonaangifte.