Recht op Wlz-zorg
Slide Background

Stelt het CIZ vast dat u recht heeft op Wlz-zorg, dan krijgt u een zorgprofiel/zorgzwaartepakket (zzp) toegekend. Het zorgprofiel is een indicatieprofiel voor de zorg die nodig is, aangezien niet iedereen dezelfde soort en hoeveelheid zorg nodig heeft. Hierin staan de aard, de inhoud en globale omvang van de zorg die u nodig heeft vermeld.

Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar u en het zorgkantoor bij u in de buurt.