Subsidie als u bent herbeoordeeld
Slide Background

Bent u herbeoordeeld voor de WAO, WAZ of Wajong? In dat geval kan de werkgever loonkostensubsidie voor u krijgen voor een brugbaan. Een brugbaan is een baan waarin u weer werkervaring kunt opdoen.

Als de werkgever u in dienst neemt dan krijgt hij een jaar lang 50% van het minimumloon voor u betaald door het UWV. Als u part-time werkt dan wordt de subsidie verlaagd met het aantal gewerkte uren.

De werkgever kan hier gebruik van maken als u bij de werkgever gaat werken en:

  • u bent herbeoordeeld voor WAO, WAZ of Wajong; 
  • bent geboren na 1 juli 1954;
  • u heel moeilijk aan werk komen;
  • u niet eerder op proef bij deze werkgever heeft gewerkt.

De werkgever biedt u een contract aan voor een jaar en moet van plan zijn om dit contract met nog een half jaar te verlengen.