Van AWBZ naar WLZ
Slide Background

Op 1 januari 2015 is de AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, omgezet naar de Wlz. Voor het omzetten van de AWBZ-indicatie naar een Wlz-indicatie is er een Wlz-overgangsrecht.

In dit overgangsrecht kan het CIZ uw medische gegevens opvragen en daarna geven ze u duidelijkheid of u in de Wlz blijft of niet.