Voor wie geldt de Wlz ?
Slide Background

De Wlz is bedoeld voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die door ziekte of handicap 24 uur per dag nabije zorg of toezicht nodig hebben.

Zorgbehoeftigen tot 75 jaar met:

  • Verstandelijke beperking
  • Lichamelijke beperking
  • Zintuiglijke beperking

Als oudere:

  • Lichamelijke aandoening
  • Psychogeriatrische aandoening, bijvoorbeeld dementie.

Daarnaast dient men verzekerd te zijn voor de Wlz, dit is in de volgende gevallen van toepassing:

  • U heeft een Nederlandse zorgverzekering afgesloten
  • U bent gemoedsbezwaard
  • U bent asielzoeker
  • U werkt in Nederland en woont in het buitenland, maar u heeft een Nederlandse zorgverzekering afgesloten.
  • In sommige andere gevallen als u in het buitenland woont.