Voor wie is de Wajong bedoeld
Slide background

In de loop der jaren zijn door verschillende regeringen meerdere Wajong-wetten gemaakt, die deels nog naast elkaar bestaan. Het gaat in alle gevallen om een voorziening voor mensen die vanaf een jonge leeftijd een arbeidsbeperking hebben. De Wajong is dus bedoeld voor jonggehandicapten die niet zelfstandig hun inkomen kunnen verdienen. Het kan gaan om mensen die in het geheel niet kunnen werken. Die groep krijgt een inkomen op basisniveau. Het kan ook gaan om mensen die wel kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Die groep komt in aanmerking voor Beschut Werk of voor een Indicatie Banenafspraak.