Voor wie is de Wmo bedoeld?
Slide Background

De WMO is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen.  Dit zijn bijvoorbeeld mensen die niet zelfstandig kunnen functioneren of mensen die niet kunnen participeren in de maatschappij. De WMO biedt een groot aantal vormen van hulp en ondersteuning aan burgers.

 

Onder welke voorwaarden valt u onder de WMO?

  • U kunt niet (meer) meedoen in de samenleving
  • U kunt niet (meer) zonder hulp thuis blijven wonen
  • U kunt niet (meer) gebruik maken van het openbaar vervoer

 

Overgangsrecht in Wmo 2015

Voor mensen die een AWBZ-indicatie hebben die doorloopt in 2016 is een overgangsregeling gemaakt.