Voordelen voor uw werkgever
Slide Background

Een werkgever kan het een grote stap vinden om iemand aan te nemen die een ziekte of handicap heeft (of had). Daarom is er een aantal regelingen. Die moeten het voor de werkgever aantrekkelijker maken om u aan te nemen.

 

Financiële vergoedingen

Om ervoor te zorgen dat de werkgever niet veel extra kosten hoeft te maken als hij u in dienst neemt, zijn er een aantal regelingen:

  • Korting op WAO- en WW-premies
  • Weinig kosten bij ziekte (no risk polis)
  • Vergoeding voor extra kosten, zoals subsidies voor werkplekaanpassingen
  • Extra subsidie na herbeoordeling WAO, WAZ en WAJONG

 

Proefplaatsing

Hebt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een WW-uitkering? Dan kunnen u en uw nieuwe werkgever ook gebruik maken van een proefplaatsing. U kunt het werk dan 3 maanden uitproberen.