Vrijwilligerswerk
Slide Background

Vrijwilligerswerk is werk waarvoor u niet betaald krijgt. Vrijwilligerswerk kan nuttig zijn als u nog geen betaalde baan hebt. U kunt kennis en ervaring opdoen die u bij een betaalde baan van pas kan komen.

 

Vrijwilligerswerk naast een uitkering

Vrijwilligerswerk kan een goede eerste stap zijn om vanuit een uitkering weer aan het werk te gaan. Soms moet u het vrijwilligerswerk wel eerst aan het UWV of de gemeente melden. Of dat moet, hangt af van de uitkering die u ontvangt.

 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Onbetaald werk heeft in principe geen invloed op uw uitkering. U hoeft het daarom in principe niet aan het UWV te melden. Is uw gezondheid verbeterd en gaat u daarom vrijwilligerswerk doen? Dan moet u dit wel melden bij het UWV. Als u vrijwilligerwerk kunt doen, kunt u misschien ook een betaalde baan krijgen. UWV kan u in deze situatie oproepen voor een herbeoordeling.

 

WW-uitkering

Als u een WW-uitkering ontvangt, moet u vrijwilligerswerk melden bij het UWV.
Ook als het om vrijwilligerswerk gaat, dat u al deed voordat u WW kreeg. Het vrijwilligerswerk mag het zoeken naar en het accepteren van een betaalde baan niet in de weg staan. Meer informatie leest u in de UWV-brochure 'Ik heb nu genoeg tijd om vrijwilligerswerk te doen'.

 

Bijstandsuitkering

U hebt toestemming van de sociale dienst nodig om vrijwilligerswerk te mogen doen. Daarom moet u de sociale dienst melden dat u vrijwilligerswerk wilt gaan doen.