WAO of WIA?
Slide Background

U kreeg in het verleden een WAO-uitkering. Als u weer bent gaan werken en opnieuw ziek bent geworden, dan kunt u te maken krijgen met WAO of WIA vanuit deze situaties.

 

‘Bij een herkeuring raakte ik mijn hele WAO-uitkering kwijt en ik ben daarna gaan werken.’
Stel, u wordt opnieuw ziek. U krijgt weer te maken met de WAO als u ziek wordt met dezelfde klachten als voorheen.

Wordt u ziek door andere klachten of pas na 5 jaar dan krijgt u te maken met de WIA.

 

‘Bij een herkeuring raakte ik mijn WAO-uitkering gedeeltelijk kwijt. Ik ben weer gaan werken.’
U krijgt nooit te maken met WIA en WAO tegelijk. Dus wordt u weer ziek, dan kijkt het UWV of uw WAO-uitkering verhoogd wordt. Dat gebeurt niet meteen. Hoe lang het duurt voordat het UWV u opnieuw beoordeelt, hangt af van de reden van uw ziekte en uw arbeidsongeschiktheidspercentage:

  • Wordt u ziek met dezelfde klachten? Dan is uw wachttijd 4 weken.
  • Wordt u ziek met andere klachten? Dan is uw arbeidsongeschiktheidspercentage belangrijk. Bent u meer dan 45% arbeidsongeschikt? Dan is uw wachttijd 4 weken. Bent u minder dan 45% arbeidsongeschikt? Dan is uw wachttijd 2 jaar (104 weken). Voorwaarde is dan wel dat u naast uw WAO-uitkering werkt of een WW-uitkering hebt.