Wat is arbeidsvermogen?
Slide background

Met arbeidsvermogen wordt bedoeld: of u mogelijkheden heeft om te werken. Dit kan ook werk zijn waarmee u minder dan het minimumloon verdient, omdat u door uw ziekte of handicap minder aankunt dan andere werknemers. Of omdat u minder uren kunt werken.

U heeft bijvoorbeeld arbeidsvermogen als u:

  • met begeleiding kunt werken;
  • een voorziening nodig heeft om te kunnen werken;
  • alleen ‘beschut’ werk kunt doen.

Beschut werk is bedoeld voor mensen die door een ziekte of handicap alleen kunnen werken in een beschutte werkomgeving. Zij hebben meer begeleiding en aanpassingen op de werkplek nodig, dan een gewone werkgever kan bieden.

 

Eisen voor arbeidsvermogen

Volgens de regels van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) heeft u arbeidsvermogen als u voldoet aan deze 4 criteria:

  • U kunt een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie. Hiermee wordt bedoeld dat u misschien niet alle taken aankunt die horen bij een baan. Maar u kunt wel een taak uitvoeren die onderdeel uitmaakt van de baan.
  • U heeft basale werknemersvaardigheden. Hiermee wordt bedoeld onder andere dat u zich kunt houden aan afspraken.
  • U kunt tenminste 1 uur aaneengesloten werken. Hiermee wordt bedoeld dat u minimaal 1 uur uw aandacht bij het werk kunt houden, zonder dat u hierbij bijvoorbeeld intensieve begeleiding nodig heeft.
  • U bent tenminste 4 uur per dag belastbaar. Hiermee wordt bedoeld dat u minimaal 4 uur per werkdag moet kunnen werken.

Dit zijn de criteria zoals die in de wet zijn vastgelegd. Het UWV zal aan de hand van deze criteria beoordelen of u arbeidsvermogen heeft.