Weinig kosten bij ziekte
Slide Background

U hebt een arbeidsongeschiktheidsuitkering en gaat werken bij een nieuwe werkgever. Als u ziek wordt heeft de werkgever weinig kosten. Het UWV betaalt dan namelijk uw loon door. 

 

No-riskpolis

Normaal gesproken moet de werkgever uw loon doorbetalen als u ziek wordt. Maar omdat u een WAO-, WAZ- of WGA-uitkering heeft, betaalt het UWV uw loon bij ziekte door. Dat doet het UWV in de eerste 5 jaar dat u in dienst bent. U krijgt tijdens uw ziekte een Ziektewet-uitkering.

Deze regeling wordt de no-riskpolis genoemd. Door de no-riskpolis loopt de werkgever weinig financieel risico als hij u in dienst neemt. Het maakt niet uit wat de oorzaak van uw ziekteverzuim is. Het geldt ook bij een griepje en bij klachten die u nog niet eerder had.

Let op: Heeft u een Wajong-uitkering gehad? Dan geldt de no-riskpolis zelfs gedurende uw hele carrière.

 

Geen WIA-uitkering, toch no-riskpolis

De no-riskpolis geldt ook voor werknemers die:

  • 2 jaar ziek zijn geweest én
  • bij de WIA beoordeling minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard én
  • geen werk kunnen doen bij hun voormalige werkgever én
  • binnen 5 jaar na de beoordeling bij een andere werkgever in dienst zijn getreden.