Wajong
Slide background

Wajong staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Bent u al op jonge leeftijd arbeidsongeschikt geraakt (vóór 18de verjaardag, bij studerenden vóór 30ste verjaardag), dan kent de Nederlandse wetgeving verschillende vormen van ondersteuning op het gebied van inkomen en re-integratie. Op welk type ondersteuning u aanspraak kan maken is afhankelijk van uw arbeidsvermogen.