Wat doen wij?
Slide background
 • Voorbereiding, hulp/ondersteuning bij WIA/WAO/WAJONG- keuring door verzekeringsarts UWV;
 • Voorbereiding, hulp/ondersteuning bij gesprek met arbeidsdeskundige UWV;
 • Hulp bij opstellen aanvraag voorziening WMO, alsmede voorbereiding en hulp/ondersteuning bij indicatiestelling CIZ/keuringarts CIZ;
 • Hulp bij voorbereiden keukentafelgesprek; korte lijnen met Stips en Sociale Wijkteams
 • Rechtshulpverlening, het voeren van bezwaar- en/of (hoger) beroepsprocedures UWV/Rechtbank/Gemeente WMO;
 • Geven van een second opinion in juridische geschillen (ook verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige advisering);
 • Advisering inzake verzuimbegeleiding;
 • Bemiddeling, empowering en bevordering  van Zelfregie van arbeidsongeschikt geworden personen;
 • Hulp/ondersteuning bij formuleren klachten (onafhankelijke klachtondersteuning)
 • Uitgebreid netwerk.
 • Training “Moed doet goed”
 • Workshops

 Heeft u interesse of hulp bij een van bovenstaande punten nodig, neem dan contact op met BWN 

Contact